varduna-vendo

Вендо
Контрола токова робе и новца у вендинг пословању

Будите информисани о токовима робе и новца као и стању бројчаника на вашим апаратима, дефинишите кретање како производа, тако и ваших коминтената уз једноставну и ефикасну онлине евиденцију продајног пословања.

Вендо је специјализован Вардуна ЕРП систем намењен Вендинг компанијама, који омогућава потпуну контролу токова робе и новца, од самог пријема у складиште до продаје из аутомата. Омогућава брз и једноставан приступ свим врстама извештаја.

Предности система

vendo-erp-prednosti

ОНЛИНЕ КОНТРОЛА АУТОМАТА

Онлине праћење токова робе, новца и стања бројчаника и јасан преглед пописа аутомата.
vendo-prednosti

ДИГИТАЛНА ЕВИДЕНЦИЈА

Омогућава евиденцију свих врсти бројчаника, уплата пазара и праћење робе од пријема до продаје.
vendo-erp-prednosti

БЕСПРЕКОРАН УНОС ПОДАТАКА

Без ручно вођење евиденције података, грешке приликом уноса података у систем се своде на минимум.
vendo-erp-prednosti

ЈЕДНОСТАВАН ПРИСТУП И КОРИШЋЕЊЕ

Стандардизовани систем, лак за коришћење свим запосленима којим се ефикасно смањују трошкови пословања. Брз и једноставан приступ пословним извештајима на мобилном телефону или таблету.
varduna-vendo

Функционалности (модули)

Евиденција тока робе, од пријема у складиште до продаје из аутомата

Евиденција бројчаника аутомата, пописи свих врста бројчаника

Евиденција уплата пазара

Контрола токова робе и новца

Дефинисање рута обилажења комитената

Дефинисање шифарника производа, јединица мера, добављача, складишта..

Функционалност система

varduna-erp-funkcionalnosti

УПРАВЉАЊЕ ПРОЦЕСИМА

Сви подаци се чувају централно, на једном месту, тако да свака промена, коју уради један корисник, аутоматски постаје видљива свим осталим корисницима који имају потребна права приступа.
varduna-erp-funkcionalnosti

ПРИЛАГОЂЕНО ВАМА

Вендо се једноставно конфигурише и прилагођава захтевима конкретног предузећа искључиво изменом
параметара кроз сам систем. На тај начин се омогућава брзо и ефикасно увођење система.

varduna-erp-funkcionalnosti

СИГУРНОСТ ПОДАТАКА

Обезбеђена је висока сигурност података система, као и права приступа подацима. Сваки корисник има своју лозинку, а за сваки унесени, измењени или обрисани податак систем чува информацију, који је корисник то урадио и у које време. Корисник имаодговарајуће улоге, које му дефинише право приступа систему.
varduna-erp-funkcionalnosti

УПРАВЉАЊЕ ПРОЦЕСИМА

Сви подаци се чувају централно, на једном месту, тако да свака промена, коју уради један корисник, аутоматски постаје видљива свим осталим корисницима који имају потребна права приступа.
varduna-erp-funkcionalnosti

ПРИЛАГОЂЕНО ВАМА

Вендо се једноставно конфигурише и прилагођава захтевима конкретног предузећа искључиво изменом
параметара кроз сам систем. На тај начин се омогућава брзо и ефикасно увођење система.
varduna-erp-funkcionalnosti

СИГУРНОСТ ПОДАТАКА

Обезбеђена је висока сигурност података система, као и права приступа подацима. Сваки корисник има своју лозинку, а за сваки унесени, измењени или обрисани податак систем чува информацију, који је корисник то урадио и у које време. Корисник имаодговарајуће улоге, које му дефинише право приступа систему.

Захтев за понуду

Попуните формулар и наш представник продаје ће Вас контактирати
Пошаљи захтев

Коришћене технологије

За разлику од система страних софтерских компанија, увођење Вардуна система је могуће уз минимална, финансијска улагања, јер користи опен соурце технологије, што знатно смањује трошкове њихове имплементације и експлоатације

Референце

vendo referenca beoline trade
vendo referenca maci
VENDO REFERENCE tenen

Наши остали производи