varduna-vendo

Vendo
Kontrola tokova robe i novca u vending poslovanju

Budite informisani o tokovima robe i novca kao i stanju brojčanika na vašim aparatima, definišite kretanje kako proizvoda, tako i vaših komintenata uz jednostavnu i efikasnu online evidenciju prodajnog poslovanja.

Vendo je specijalizovan Varduna ERP i Komerc sistem namenjen Vending kompanijama, koji omogućava potpunu kontrolu tokova robe i novca, od samog prijema u skladište do prodaje iz automata. Omogućava brz i jednostavan pristup svim vrstama izveštaja putem Desktop aplikacije.

Prednosti sistema

vendo-erp-prednosti

ONLINE KONTROLA AUTOMATA

Online praćenje tokova robe, novca i stanja brojčanika i jasan pregled popisa automata.
vendo-prednosti

DIGITALNA EVIDENCIJA

Omogućava evidenciju svih vrsta brojčanika, uplata pazara i praćenje robe od prijema do prodaje.
vendo-erp-prednosti

BESPREKORAN UNOS PODATAKA

Bez ručno vođenje evidencije podataka, greške prilikom unosa podataka u sistem se svode na minimum.
vendo-erp-prednosti

JEDNOSTAVAN PRISTUP I KORIŠĆENJE

Standardizovani sistem, lak za korišćenje svim zaposlenima kojim se efikasno smanjuju troškovi poslovanja. Brz i jednostavan pristup poslovnim izveštajima na mobilnom telefonu ili tabletu.
varduna-vendo

Funkcionalnosti (moduli)

Evidencija toka robe, od prijema u skladište do prodaje iz automata

Evidencija brojčanika automata, popisi svih vrsta brojčanika

Evidencija uplata pazara

Kontrola tokova robe i novca

Definisanje ruta obilaženja komitenata

Definisanje šifarnika proizvoda, jedinica mera, dobavljača, skladišta…

Funkcionalnost sistema

varduna-erp-funkcionalnosti

UPRAVLJANJE PROCESIMA

Svi podaci se čuvaju centralno, na jednom mestu, tako da svaka promena, koju uradi jedan korisnik, automatski postaje vidljiva svim ostalim korisnicima koji imaju potrebna prava pristupa.
varduna-erp-funkcionalnosti

PRILAGOĐENO VAMA

Vendo se jednostavno konfiguriše i prilagođava zahtevima konkretnog preduzeća isključivo izmenom parametara kroz sam sistem. Na taj način se omogućava brzo i efikasno uvođenje sistema.
varduna-erp-funkcionalnosti

SIGURNOST PODATAKA

Obezbeđena je visoka sigurnost podataka sistema, kao i prava pristupa podacima. Svaki korisnik ima svoju lozinku, a za svaki uneseni, izmenjeni ili obrisani podatak sistem čuva informaciju, koji je korisnik to uradio i u koje vreme. Korisnik imaodgovarajuće uloge, koje mu definiše pravo pristupa sistemu.
varduna-erp-funkcionalnosti

UPRAVLJANJE PROCESIMA

Svi podaci se čuvaju centralno, na jednom mestu, tako da svaka promena, koju uradi jedan korisnik, automatski postaje vidljiva svim ostalim korisnicima koji imaju potrebna prava pristupa.
varduna-erp-funkcionalnosti

PRILAGOĐENO VAMA

Vendo se jednostavno konfiguriše i prilagođava zahtevima konkretnog preduzeća isključivo izmenom parametara kroz sam sistem. Na taj način se omogućava brzo i efikasno uvođenje sistema.
varduna-erp-funkcionalnosti

SIGURNOST PODATAKA

Obezbeđena je visoka sigurnost podataka sistema, kao i prava pristupa podacima. Svaki korisnik ima svoju lozinku, a za svaki uneseni, izmenjeni ili obrisani podatak sistem čuva informaciju, koji je korisnik to uradio i u koje vreme. Korisnik imaodgovarajuće uloge, koje mu definiše pravo pristupa sistemu.

Zahtev za ponudu

Popunite formular i naš predstavnik prodaje će Vas kontaktirati
Pošalji zahtev

Korišćene tehnologije

Za razliku od sistema stranih softerskih kompanija, uvođenje Varduna sistema je moguće uz minimalna, finansijska ulaganja, jer koristi open source tehnologije, što znatno smanjuje troškove njihove implementacije i eksploatacije.

Reference

vendo referenca beoline trade
vendo referenca maci
VENDO REFERENCE tenen

Naši ostali proizvodi